Thông tin liên hệ

  • Gia Minh Shop 
  • Smartphone - Laptop - Macbook
  • Hotline: 0789.30.9999
  • 69 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
  • giaminhshopp@gmail.com
Gia Minh Shop

Hotline: 0789.30.9999